דמי הבראה

דמי הבראה

בעבר, נדרשו מעסיקים לשלם לעובדיהם תשלומים עבור מימון שהייה שנתית בבית ההבראה או בית נופש. כיום הנוהג הזה חלף מהעולם, אולם מכוח צווים והסכמים קיבוציים שונים, המעסיקים נדרשים להמשיך לשלם את דמי ההבראה לכלל עובדי המשק – למעט במקרים מסוימים – ללא שום צורך בהצגת קבלות על שהייה בבית הבראה כתנאי לתשלום.

דמי ההבראה נחשבים להכנסה לכל דבר ועל כן חלים עליהם מיסים שונים כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

דמי ההבראה משולמים אחת לשנה ועל-פי רוב באחד מחודשי הקיץ יוני-ספטמבר.

חישוב גובה התשלום

הגורם הראשון המשמש לחישוב גובה תשלום ההבראה הוא ימי ההבראה העומדים לזכותו של העובד – ימים המצטברים בהתאם לוותק - כאשר המינימום עומד על שנת עבודה אחת. לפי החוק, בשנה הראשונה יועמדו לזכות העובד חמישה ימי הבראה, בשנה השנייה והשלישית שישה ימים, בשנה הרביעית שבעה וכן הלאה.

את מספר ימי ההבראה מכפילים בגובה התעריף ליום הבראה בודד (גובה התעריף הנקוב בהסכם הקיבוצי, העומד על 378 ₪ ליום עבודה ומתעדכן בכל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן) ומכפילים בהיקף המשרה הממוצע של אותו העובד בשנה הרלוונטית.

מתי לא משולמים דמי הבראה?

כאמור, דמי הבראה משולמים לכלל העובדים במשק למעט עובדים מסוימים, כמו למשל עובדים בעלי מוגבלויות המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם, עובדים המקבלים שכר לפי הסכמי השכר בשירות הציבורי ולפי הסכמים קיבוציים שונים.

כמו-כן, ישנן תקופות שאינן נחשבות לתקופת זכאות לקבלת דמי הבראה, בהן תקופות היעדרות שלא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, ובכללן: חל"ת, היעדרות עבור שמירת היריון, היעדרות בעקבות תאונת עבודה וכל תקופה בה המעסיק אינו משלם שכר לעובדים. 

עובד מעל לשנה במקום עבודה אחד ולא בטוח האם מגיעים לך דמי הבראה? המעסיק לא שילם לך את מה שמגיע לך? אל תוותר על הזכויות שלך! פנה עוד היום לעורך הדין אלון כהן – המומחה לענייני עבודה – ותקבל ליווי משפטי מקיף שיבטיח לך את זכויותך המעוגנות בחוק.

Coi בניית אתרים
דף הבית