חופשת לידה

חופשת לידה

כחלק מהותי ממדיניות הרווחה הישראלית והבטחת זכויות הנשים העובדות בישראל, נהוג בשוק העבודה להעניק חופשה לתקופה מסוימת לעובדת (ובמקרים מסוימים גם לעובד) בעקבות לידה או אימוץ. חופשה זו קרויה חופשת לידה והיא מעוגנת בחוק הישראלי. 

חופשת הלידה שונה במהותה מחופשות בשכר שכן במהלכה אין המעסיק חייב לשלם שכר לעובדת, אולם ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעסיק וזכויותיה הסוציאליות אינן נפגעות. כמו-כן, יולדת היוצאת לחופשת הלידה תהיה זכאית לדמי לידה המשולמים על ידי הביטוח הלאומי וכן למענק לידה חד-פעמי. 

לפי החוק, חל איסור על המעסיק למנוע את חופשת הלידה או לפטר את היולדת במהלך חופשת הלידה וב-60 ימים שלאחריה.

כמה זמן אורכת חופשת לידה?

אורך תקופת חופשת הלידה משתנה בהתאם לוותק המצטבר של היולדת, כאשר כל יולדת שעבדה יותר מ-12 חודשי עבודה רצופים תחת מעסיק אחד תהיה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות ואילו עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים תהיה זכאית לחופשה בת 15 שבועות סך הכל. בשני המקרים היולדת תהיה זכאית לדמי לידה של הביטוח הלאומי כאמור, וגובהם משתנה בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי.

חופשת לידה לבן הזוג

בן הזוג של היולדת זכאי אף הוא לצאת לחופשת לידה במקרים מסוימים. כאשר היולדת אינה מסוגלת לטפל בתינוק לבדה, למשל, יכול בן זוגה להחליף אותה ולצאת בעצמו לחופשת לידה, אולם הדבר כרוך בחזרתה לעבודה. 

מקרים נוספים שבהם בן הזוג זכאי לצאת לחופשת לידה הם בלידות עם יותר מילד אחד, קיצור חופשת הלידה של היולדת או ויתור על דמי הלידה של השבוע האחרון של חופשת הלידה. 

קיצור חופשת הלידה

ניתנת הזכות בידי היולדת לקצר את חופשת הלידה שלה, אולם אינה רשאית לקצר את החופשה לתקופת זמן של פחות מ-15 שבועות – למעט במקרה שבן זוגה מחליף אותה במשמורת על התינוק, כאשר חלפו 6 שבועות מזמן הלידה.


חופשת לידה היא הזכות הטבעית, האנושית והבסיסית שמגיעה לכל יולדת בישראל. מרגישה שנעשה לך עוול במהלך חופשת הלידה שלך? חשה כי החופשה שלך אינה נעשתה כחוק? אל תוותרי על הזכות הבסיסית שלך! פני היום לעו"ד אלון כהן המומחה לדיני עבודה שיבחן את המקרה שלך בעיניים מקצועיות ויבנה עבורך תכנית משפטית מקיפה.

Coi בניית אתרים
דף הבית